Treeview Adding Nodes, Images In C# .NET


This is my first video and it is only treeview adding nodes, images in C# .NET, to be continue and more more

Миний анхны бичлэг бөгөөд энэ нь зөвхөн C# дээрх стандарт Treeview – д item нэмэх, зураг оруулах зэрэгийг туршилтын журмаар оруулж үзлээ.

Elvish Software