PowerShell – kurs podstawowy


Temat: PowerShell — kurs podstawowy
Autor: Michał Gajda
Przewidywany czas nagrania 2h
W skład tego szkolenia wchodzi 8 lekcji wprowadzających do zagadnień pracy z PowerShell’em. Od podstaw dla tych co w ogóle jeszcze nie mieli styczności, po już bardziej praktyczne zagadnienia.
Agenda:
Wprowadzenie do Windows PowerShell, gdzie poruszana jest krótka historia z porównaniem poszczególnych wersji, przybliżenie interfejsu oraz omówienie podstawowych elementów: cmdlety, aliasy, dostawcy, moduły…
Składnia języka, czyli omówienie podstaw pracy z cmdletami, praca z wykorzystaniem przetwarzania potokowego oraz możliwości pozyskiwania pomocy w Windows PowerShell.
Praca ze zmiennymi — teoria i praktyka; typy danych; kolekcje.
Logika Windows PowerShell, czyli wykorzystywanie zapytań warunkowych i pętli.
Podstawy pracy zdalnej od wstępnej konfiguracji, po omówienie poszczególnych metod.
Praca ze skryptami — tworzenie, wykonywanie, bezpieczeństwo.
Podstawowe operacje zarządzania systemem plików. Zarządzanie treścią i eksportowanie danych.
Podstawy pracy z system operacyjnym.