System Center Configuration Manager 2012: How To Manage Devices In Heterogeneous Environments


Vi går igenom vad som kommer från Microsoft när det gäller att hantera en blandad miljö med olika operativ system och enheter.
Talare: Johan Berglin